Dịch thuật tiếng anh

  • Dịch thuật tiếng Anh
  • Ninh Bình , VN
  • Hạn nộp: 17/09/2018
  • ₫100,000 - ₫500,000
  • Số lượng báo giá:  10
  • Việc đã đóng
Yêu cầu của người đăng việc:

Dịch thành ngôn ngữ Việt Nam

Số lượng từ cần dịch 101 - 200 từ

Định dạng của file sau khi dịch Word

Lĩnh vực nội dung cần dịch Nghệ thuật

Nội dung mẫu
Art is a series of different human activities and products created by those activities. This essay focuses primarily on visual arts, including the creation of images or objects in areas such as painting, sculpture, print graphics, photography, and media. Other visuals.

Yêu cầu chi tiết của khách hàng

gửi lương online

Lĩnh vực công việc:
Dịch thuật tiếng Anh