Giới Thiệu Đúng Người - Đúng Việc.
Nhận Tiền Thưởng Hấp Dẫn.

Tham gia mạng lưới Người Giới Thiệu ứng viên trên freelancerViet để giới thiệu công việc hấp dẫn đến những người thân, bạn bè, và tăng thêm thu nhập

ĐĂNG KÝ NGAY

Tham gia dễ dàng

Xem danh sách công việc

Chọn xem danh sách các công việc phù hợp hoặc những công việc bạn biết có ứng viên phù hợp

Giới thiệu công việc

Gửi link giới thiệu công việc đến bạn bè, ứng viên mà bạn biết sẽ phù hợp với công việc để họ ứng tuyển

Theo dõi tuyển dụng

Với mỗi công việc bạn giới thiệu, bạn đều có thể theo dõi các trạng thái ứng tuyển của ứng viên

Nhận thưởng

Khi ứng viên bạn giới thiệu được tuyển dụng chính thức (đã qua thử việc), bạn sẽ nhận được tiền thưởng

Tìm hiểu thêm >>

Hàng trăm Người Giới Thiệu đã giới thiệu công việc thành công và nhận được nhiều tiền thưởng. Tham gia giới thiệu công việc ngay cùng freelancerViet.

Báo Chí Nói Về Chúng Tôi