Quy định bảo mật

Bảo mật dữ liệu là một vấn đề của niềm tin, và niềm tin của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.  Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn.
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp. Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như :tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn cũng như tất cả các dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký và cập nhật hồ sơ của bạn trên freelancerViet.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ một bên thứ ba. 
2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây: cho phép trang web của chúng tôi  thiết lập kết nối đến bạn, đảm bảo an ninh hệ thống và thống kê các số liệu, để đảm bảo hiệu quả khi làm việc, hạn chế các trục trặc, để freelancerViet hiểu biết tốt hơn về các nhu cầu sử dụng của bạn và tối ưu hóa sản phẩm cho bạn, để triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.
3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn có yêu cầu hủy bỏ. 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 
CÔNG TY TNHH FREELANCERVIET
Địa chỉ văn phòng: Tầng 7, Tòa nhà Hemera, 359A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 (028) 36207330
Địa chỉ email: support@freelancerviet.vn
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Bạn có thể truy cập vào trang cá nhân của bạn trên freelancerViet để thực hiện chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin. 
Đối với việc nhận các bản tin từ freelancerViet, bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Có đường liên kết ở cuối mỗi bản tin (cuối trang) dẫn đến trang xác nhận hủy nhận bản tin của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký tất cả bản tin hoặc có thể quản lý dữ liệu bảng tin của mình trong trang cá nhân của bên trên freelancerViet.
6. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân 
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, ví dụ như cho các đối tác mà chúng tôi ký hợp đồng cho một số dịch vụ nhất định, các công ty xử lý dữ liệu (bao gồm cả hệ thống thanh toán) phục vụ cho mục đích thu thập thông tin hoặc cho những mục đích có liên quan.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho nhiều cơ quan thi hành pháp vì mục thanh tra các hoạt động phạm pháp khả nghi. Chúng tôi thuê các đối tác thực hiện dịch vụ cho mình, trong đó bao gồm các đối tác xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Ví dụ, để cung cấp dịch vụ xử lý thư và email; cung cấp dịch vụ chuyển khoản điện tử, và những dịch vụ liên quan; điều hành trung tâm điện thoại; tiến hành nghiên cứu thị trường; cung cấp dịch vụ công thêm cho bạn.
Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ nghiêm cấm các đối sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ vì mục đích cụ thể mà theo đó chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.
Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không được bạn  chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.
Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên freelancerViet không đảm bảo hoàn toàn về tính bảo mật này. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến các thành viên khác của freelancerViet qua dịch vụ email, tin nhắn nhanh hay đưa lên phần giới thiệu về bạn.
Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của bạn  hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của bạn tới địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.
CÔNG TY TNHH FREELANCERVIET
Địa chỉ văn phòng: Tầng 7, Tòa nhà Hemera, 359A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 (028) 36207330
Địa chỉ email: support@freelancerviet.vn
7. Những thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân 
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy bạn vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng bạn có tuyên bố về Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mới nhất của chúng tôi.