Gia sư english business

  • Gia sư tiếng Anh
  • Hồ Chí Minh, VN
  • Hạn nộp: 06/07/2018
  • ₫2,000,000 - ₫4,000,000
  • Số lượng báo giá:  2
  • Việc đã đóng
Yêu cầu của người đăng việc:

Địa điểm dạy Qua skype

Thời gian dạy Tối

Số lượng học viên 1- 3

Số giờ dạy học / buổi học 1 - 2 giờ

Số buổi học / tuần 3

Yêu cầu khác của khách hàng

Ielts >7.0, trong đó speaking >7.0, có kinh nghiệm dạy hoặc có khả năng chém gió, gợi chuyện để nc. 

Lĩnh vực công việc:
Gia sư tiếng Anh