Tuyển Freelancer thiết kế Nhãn hàng

Yêu cầu công việc

Mình đang có nhu cầu 

Cần tuyển freelancer thiết kế nhãn hàng

Thiết nhãn hàng dầu nhớt. có 8 loại nhãn

Bạn nào có khả năng liên hệ mình
Lĩnh vực: Thiết Kế - Mỹ Thuật/Thiết Kế Thương Hiệu
Thời gian công việc: