tinh chỉnh chức năng trên wordpress

Yêu cầu công việc

Cần chức năng thay tất cả liên kết ngoài trong tất cả bài viết dưới dạng liên kết trong (internal link) và tạo trang chuyển tiếp 5s khi nhấn vào những liên kết này.

Web mình dùng wordpress.

Muốn thay liên kết trong bài viết như sau

Liên kết gốc là liên kết ngoài để tải file: https://www.mediafire.com/file/f36h5b0d0zmwg76/

Chuyển thành: https://example.net/gotothedl.html?url=aHR0cHM6Ly9tZWdhLm56L2ZvbGRlci9HQU1tUklJTCM5SGkxUWpLSThQenFHR0JGYWp0NXpB

"aHR0cHM6Ly9tZWdhLm56L2ZvbGRlci9HQU1tUklJTCM5SGkxUWpLSThQenFHR0JGYWp0NXpB" được tạo ngẫu nhiên

"example.net" tượng trưng cho domain của mình

Nhấn vào liên kết sẽ chuyển sang trang chuyển tiếp. Đếm ngược 5s hiển thị nút nhấn "Tải về/ Download"

Nhấn vào nút "Tải về" sẽ chuyển đến liên kết gốc ban đầu
Lĩnh vực: Lập trình/Full Stack Engineer
Thời gian công việc: