Thiết kế phần mềm đọc dữ liệu từ công tơ điện thời gian thực, xuất dữ liệu và biểu đồ lên apps

Yêu cầu công việc

- Đọc dữ liệu từ công tơ điện qua giao thức RS485- Lấy các dữ liệu cần thiết theo yêu cầu- Tính toán các dữ liệu lấy được theo công thức. Công thức  và các tham số có thể được điều chỉnh bằng admin.- Đẩy dữ liệu lấy được + các tính toán lên apps- Thiết kế UI, UX cho apps một cách thân thiện.- Thể hiện các thông số lấy theo dạng số + biểu đồ ở trên apps
Lĩnh vực: IT/ Công Nghệ/CNTT - Phần Mềm
Thời gian công việc:

Công việc tương tự

Sync Amazon

1 Sync Amazon 1 Hỗ trợ hướng dẫn đăng ký tài khoản developer amazon 2 "Người dùng có thể đồng bộ sản phẩn 2 chiều - Chiều từ website lên Amazon - Chiều từ Amazon về lại website " 2... Xem thêm

Tôi cần thuê 1 bạn lập trình website php cho dự án mới

Cần một bạn lập trình bên php, ưu tiên lập trình framework, có kinh nghiệm về javascript, jquery... Xem thêm

Cần 1 bạn/team làm PHP Laravel cho website quản trị thông tin và nhiều dự án khác bên mình

- Bên mình có 1 dự án product làm bằng PHP Laravel, cần tìm 1 bạn freelancer 1 năm kinh nghiệm trở lên - Bạn freelancer hoặc 1 team ở bất kỳ đâu, làm bất kỳ lúc nào miễn là đảm bảo được tiến... Xem thêm