Kết nối vận chuyển Haravan với VnPost, GiaoHangTietKiem

Yêu cầu công việc


Yêu cầu khác của khách hàng
- Mình cần kết nối vận chuyển website Haravan với VnPost, GiaoHangTietKiem thông qua API.
- Có trang quản trị thông tin vận chuyển
- Chọn nhà vận chuyển cho từng đơn hàng
- Đơn hàng sau khi chọn nhà vận chuyển sẽ tự động bắn sang cho nhà vận chuyển xử lý.
Lĩnh vực: Lập trình/Full Stack Engineer
Thời gian công việc: Ít hơn 1 tháng

Công việc tương tự

Thiết kế website bất động sản

Phát triển website môi giới bất động sản, Có tra cứu bản đồ quy hoạch Đo khoảng cách, diện tích bất động sản trên map. .... Tương tự guland.vn, thongtin.land, remap.vn Làm việc tại Ho Chi... Xem thêm

Phát triển phần mềm crawl dữ liệu từ Facebook

Mô tả: _ Hiện tại mình đang cần crawl dữ liệu từ Facebook. Request khoảng 1 triệu lần/ 6h._ Lọc và hiển thị các thông tin được yêu cầu lên web app. Lưu ý: Sẽ không có API để crawl thông tin mà... Xem thêm