Kết nối vận chuyển Haravan với VnPost, GiaoHangTietKiem

Yêu cầu công việc


Yêu cầu khác của khách hàng
- Mình cần kết nối vận chuyển website Haravan với VnPost, GiaoHangTietKiem thông qua API.
- Có trang quản trị thông tin vận chuyển
- Chọn nhà vận chuyển cho từng đơn hàng
- Đơn hàng sau khi chọn nhà vận chuyển sẽ tự động bắn sang cho nhà vận chuyển xử lý.
Lĩnh vực: Lập trình/Full Stack Engineer
Thời gian công việc: Ít hơn 1 tháng