Design giao diện app và các animation cho app Ebook dành cho trẻ em

Yêu cầu công việc

Hi mọi người, bên mình có 1 dự án làm về app Ebook cho trẻ em của Hàn Quốc.

App này có các chức năng sau:

 -  Đọc file pdf

 -  Xem video, hết video hiện lên các câu đố để các bé trả lời

 Về tính năng thì chỉ như vậy, nhưng mình cần design các animation thu hút trẻ em 1 tý (vui nhộn và bắt mắt).
App mẫu (khách muốn animation kiểu như vầy):
https://drive.google.com/file/d/19eA8bkJpcAig2eYNFJ_orkDMdRIIxrjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XI2Wpe7XmASw6pi4h8V6S7usORZh57A2/view?usp=sharing


Bên mình là công ty outsource phần mềm và chưa có designer. Nên nếu làm oke project này thì hy vọng có thể hợp tác lâu dài với các bạn
Lĩnh vực: Thiết Kế - Mỹ Thuật/Thiết Kế UI/ UX
Thời gian công việc: