Content Website Ecommerce

Yêu cầu công việc

Mô tả công việc: Viết content giới thiệu dịch vụ của công ty, các sản phẩm mà công ty bán trên website
Lĩnh vực: Tiếp Thị/ Truyền Thông/ Media/Tiếp Thị Trực Tuyến
Thời gian công việc: Hơn 3 tháng

Công việc tương tự

data entry and translation for VN EC platform

This is for Vietnamese local person only.  I am looking for person who can support me to open account and register products from JP and set up VN e commerce website such shopper / Lazada  /... Xem thêm