Bảng giá freelancerViet

Chúng tôi tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.

Gói Đăng Việc

Dành cho khách hàng có nhu cầu đăng tuyển freelancer thường xuyên.

 
 • ĐĂNG VIỆC
 • THỜI GIAN DUYỆT ĐĂNG VIỆC
 • LÀM NỔI BẬT CÔNG VIỆC
 • XEM THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • SỐ LƯỢNG BÁO GIÁ
 • CHI PHÍ
FREE
 • 3 ĐĂNG VIỆC
 • 2 - 4 giờ THỜI GIAN DUYỆT ĐĂNG VIỆC
 • LÀM NỔI BẬT CÔNG VIỆC
 • XEM THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • 10 báo giá/ công việc SỐ LƯỢNG BÁO GIÁ
 • Miễn phí CHI PHÍ
PRO
 • 3 ĐĂNG VIỆC
 • 1 giờ THỜI GIAN DUYỆT ĐĂNG VIỆC
 • LÀM NỔI BẬT CÔNG VIỆC
 • XEM THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • 20 báo giá/ công việc SỐ LƯỢNG BÁO GIÁ
 • ₫390,000/tháng CHI PHÍ
PREMIUM
 • 9 ĐĂNG VIỆC
 • 0 giờ THỜI GIAN DUYỆT ĐĂNG VIỆC
 • LÀM NỔI BẬT CÔNG VIỆC
 • XEM THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Không giới hạn SỐ LƯỢNG BÁO GIÁ
 • ₫790,000/tháng CHI PHÍ

Gói Credit

Sử dụng Credit để xem hồ sơ freelancer, làm nổi bật công việc, gia hạn thời gian số lượng nhận báo giá

 
 • Liên hệ freelancer
 • Làm nổi bật công việc
 • Gia hạn số lượng nhận báo giá
 • Chi phí
Gói 10 Credits
 • Liên hệ freelancer
 • Làm nổi bật công việc
 • Gia hạn số lượng nhận báo giá
 • ₫200,000 Chi phí
Gói 32 Credits
 • Liên hệ freelancer
 • Làm nổi bật công việc
 • Gia hạn số lượng nhận báo giá
 • ₫500,000 Chi phí
Gói 57 Credits
 • Liên hệ freelancer
 • Làm nổi bật công việc
 • Gia hạn số lượng nhận báo giá
 • ₫1,000,000 Chi phí
Gói 120 Credits
 • Liên hệ freelancer
 • Làm nổi bật công việc
 • Gia hạn số lượng nhận báo giá
 • ₫2,000,000 Chi phí
Gói 248 Credits
 • Liên hệ freelancer
 • Làm nổi bật công việc
 • Gia hạn số lượng nhận báo giá
 • ₫4,000,000 Chi phí

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT VỀ FREELANCERVIET