Tuyển Tư vấn luật chất lượng chỉ trong 2 giờ

Tuyển dụng những freelancer chuyên nghiệp trên freelancerViet cho bất kỳ loại hình công việc: dự án ngắn hạn, dài hạn, hoặc theo hợp đồng thời vụ.

ĐĂNG TUYỂN NGAY CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Danh sách freelancer Tư vấn luật

Cách Thức Hoạt Động

Đăng tuyển

Hãy mô tả yêu cầu công việc của bạn. freelancerViet sẽ giúp bạn kết nối đến những freelancer hàng đầu trong lĩnh vực bạn cần tuyển.

Chọn & Tuyển freelancer

Xem xét các báo giá của freelancer và sử dụng tính năng Chat real-time để trao đổi trực tiếp. Chọn freelancer phù hợp nhất để tạo hợp đồng làm việc.

Đặt cọc & Làm việc

Đặt cọc cho từng hạng mục công việc hoặc cho toàn bộ dự án để bắt đầu làm việc với freelancer với các công cụ Chat real-time và chia sẻ file ngay trên freelancerViet.

Thanh toán

Duyệt thanh toán số tiền đã đặt cọc cho freelancer theo từng hạng mục công việc hoặc toàn bộ dự án mà freelancer đã hoàn thành.

TUYỂN NGAY TƯ VẤN LUẬT BẠN CẦN CHỈ TRONG 2H

ĐĂNG TUYỂN NGAY