TỔNG QUAN

Tran Sy Bang

Thailand, Thailand
Điểm: -

Kĩ sư lập trình


Có kinh nghiệm lập trình tự động hóa, xây dựng phần mềm trên nền tảng .Net, java. Có kinh nghiệm viết sript program.

Dự án đã làm bên ngoài freelancerViet

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG QUA CÁC DỰ ÁN FREELANCE


Nhận xét gần đây


NGƯỜI THAM KHẢO

KỸ NĂNG

Kinh nghiệm

Học vấn