TỔNG QUAN

Huy Phạm Quang

Hà Nội, Viet Nam
Điểm: -

Lap trình


Có kinh nghiệm nhiều năm lập trình các ứng dụng trên nền tảng .Net và java. Rất mong được hợp tác với mọi người.

Dự án đã làm bên ngoài freelancerViet

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG QUA CÁC DỰ ÁN FREELANCE


Nhận xét gần đây


NGƯỜI THAM KHẢO

KỸ NĂNG

Kinh nghiệm

Học vấn