Làm subtitle cho anime

Yêu cầu công việc

Cần tìm người đã có kinh nghiệm dịch anime, biết dịch, edit, edit sign, encode, và upload lên trang web. Mỗi tập sấp xỉ 400 line cần được hoàn thành(xuất hiện trên web) trong 3h sau khi ra engsub. Chú ý: engsub thường sẽ ra vào khuya hoặc sáng 1-2h, nên cần bạn nào thức được. Lương: 30k/ tập. Thanh toán mỗi cuối mùa hoặc giữa mùa tùy theo thỏa thuận
Lĩnh vực: Tiếp Thị/ Truyền Thông/ Media/Giải Trí
Thời gian công việc: 1 - 3 tháng