Làm phim hoạt hình 2D quảng cáo

Yêu cầu công việc

Mình cần làm 1 phim quảng cáo hoạt hình 2D dài khoảng 2 - 3 phút. Cần lồng tiếng giọng Mỹ tiếng Anh luôn. Ngân sách hạn chế. Link hoạt hình tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=KqSjX3_Wh-E
Lĩnh vực: Thiết Kế - Mỹ Thuật/Thiết Kế Motion Graphic
Thời gian công việc: