HƯỚNG DẪN TÌM FREELANCER

Bước 1: Nhấn chọn “Danh sách freelancer” để tìm freelancer phù hợp


Bước 2: Nhập tên freelancer hoặc từ khóa công việc bạn cần tìm để xem hồ sơ các freelancer


 
Bước 3: Nhấn vào Thuê Freelancer để tuyển freelancer đó.

Lưu ý: 
Để xem được hồ sơ của freelancer bạn cần phải là thành viên của freelancerViet.vn  Nhấn vào
đây để đăng ký.
Để biết được thông tin liên hệ của freelancer bạn cần 5 credit. Nhấn vào
đây để nạp credit