Hướng dẫn thanh toán

Các bước thanh toán cho Freelancer trên freelancerViet:

1.   Nạp tiền cho công việc theo báo giá đã chọn.

2.   Nhận yêu cầu thanh toán của Freelancer.

3.   Đồng ý hoặc từ chối nếu bạn thấy không hợp lý:

-    Nếu bạn đồng ý, sẽ có một yêu cầu thanh toán được gửi đến freelancerViet

-    freelancerViet sẽ kiểm tra lại yêu cầu và liên hệ lại với bạn để xác nhận. Vì vậy bạn cần cung cấp thông tin liên lạc chính xác để chúng tôi dễ dàng liên lạc với bạn

-    Sau khi nhận được xác nhận của bạn, freelancerViet sẽ sử dụng số tiền bạn đã nạp để tiến hành thanh toán cho Freelancer theo yêu cầu trên.