HƯỚNG DẪN ĐĂNG VIỆC

Có 2 cách, mỗi cách có 3 bước để đăng việc

CÁCH 1: 
Bước 1: Nhấn vào nút “ĐĂNG VIỆC” ở góc phải màn hình

 


Bước 2: Lựa chọn danh mục công việc mà bạn muốn đăng.
Ví dụ: Bạn muốn đăng công việc Lập trình web. Nhấn vào chữ “Lập trình web”

Bước 3: Cung cấp thông tin cụ thể về công việc. Dựa vào đó các freelancer sẽ báo giá đúng nhất.
Tại Bước 3:
-    Bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin về công việc bạn muốn đăng
-    Nhập vào Tên công việc của bạn muốn đăng tuyển vào ô  “Tên công việc của bạn”  và tích vào các câu trả lời tương ứng với công việc bạn đã chọn
-    Sau khi trả lời hết các câu hỏi của công việc bạn muốn đăng, vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin của bạn vào ô “Thông tin liên hệ của bạn”
-    Chọn hình thức liên hệ bằng cách tích chọn hình thức tương ứng: Email hoặc Số điện thoại
-    Tích chọn “Tôi cam kết không vi phạm quy định đăng việc của freelancerViet”
-    Nhấn nút “Đăng việc”
Lưu ý: Những thông tin bạn cung cấp cũng chính là tài khoản thành viên của freelancerViet.vn. Vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản

CÁCH 2: 
Bước 1: Tại trang chủ freelancerViet.vn Nhấn vào ô “Bạn cần thuê freelancer làm việc gì?” 

Bước 2: Chọn công việc mà bạn muốn đăng rồi nhấn nút “Đăng việc” 


 
Bước 3: Cung cấp thông tin cụ thể về công việc. Dựa vào đó các freelancer sẽ báo giá đúng nhất.
Tại Bước 3: (Thực hiện giống với cách 1)
-    Bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin về công việc bạn muốn đăng
-    Nhập vào Tên công việc của bạn muốn đăng tuyển vào ô  “Tên công việc của bạn”  và tích vào các câu trả lời tương ứng với công việc bạn đã chọn
-    Sau khi trả lời hết các câu hỏi của công việc bạn muốn đăng, vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin của bạn vào ô “Thông tin liên hệ của bạn”
-    Chọn hình thức liên hệ bằng cách tích chọn hình thức tương ứng: Email hoặc Số điện thoại
-    Tích chọn “Tôi cam kết không vi phạm quy định đăng việc của freelancerViet”
-    Nhấn nút “Đăng việc”
Lưu ý: Những thông tin bạn cung cấp cũng chính là tài khoản thành viên của freelancerViet.vn. Vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản

Ví dụ minh họa tại bước 3: