Hướng dẫn nạp tiền

Sau khi bạn tìm được Freelancer phù hợp, bạn có thể nạp tiền cho công việc để bắt đầu làm việc với FreelancerViet. Việc này sẽ tạo sự tin tưởng cho Freelancer trong quá trình làm việc với bạn.

Xem thêm