HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN (GÓI VIP)

Bước 1: Click vào mũi tên trên cùng, phía góc phải màn hình. Chọn dòng “Nâng cấp tài khoản”

 

Bước 2: Chọn gói tài khoản bạn muốn nâng cấp


 
Bước 3: Chọn phương thức bạn muốn thanh toán rồi nhấn nút “Thanh toán”