TỔNG QUAN

Minh Trần Hoài

Hồ Chí Minh, Viet Nam
Điểm: -

Lập trình web


Tôi là lập trình viên có hơn 2 năm kinh nghiệm về làm website doanh nghiệp và thương mại điện tử. Về tính cách: Tôi là người làm việc cẩn thận chu đáo, hòa đồng, vui vẻ và có trách nhiệm cao trong...
Tôi là lập trình viên có hơn 2 năm kinh nghiệm về làm website doanh nghiệp và thương mại điện tử.
Về tính cách:
Tôi là người làm việc cẩn thận chu đáo, hòa đồng, vui vẻ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng tôi có:
- Kỹ năng lập trình trên PHP frameword , Javascript , Jquery , Html5 , CSS3, Bootstrap, …
- Kỹ năng lập trình trên CMS : Prestashop, Wordpress.
- Kỹ năng lập trình trên framewords :CodeIgniter , Yii , Laravel .
- Kỹ năng design trên Photoshop , Flash , cắt CSS/HTML từ PSD.

Dự án đã làm

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG


Nhận xét gần đây


NGƯỜI THAM KHẢO

KỸ NĂNG

Kinh nghiệm

Học vấn