Dịch vụ thành lập công ty

 • 0
 • 162 đơn hàng
 • Hành chính & nhân sự/Dịch vụ khác

Bạn nhận được

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Mã số thuế
 • Dấu công ty
 • Đăng Ký Mẫu Dấu: 
  + Giải trình với cơ quan thuế
  + Tư vấn đặt in hóa đơn
 • Khắc dấu chức danh
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
 • Lập sổ thành viên / cổ đông
 • Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
 • Hướng dẫn khai thuế

Hỏi đáp

Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy đặt câu hỏi cho freelancer.

0 đánh giá
0
 • Chất lượng
  0
 • Chi phí
  0
 • Thời gian
  0
 • Trách nhiệm
  0
 • Giao tiếp
  0