Báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 0
 • 265 đơn hàng
 • Kế toán/Báo cáo thuế

Bạn nhận được

 • Số lượng hóa đơn đầu vào, đầu ra: không quá 100 hóa đơn
 • Chi phí tính theo tháng
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế

Hỏi đáp

Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy đặt câu hỏi cho freelancer.

0 đánh giá
0
 • Chất lượng
  0
 • Chi phí
  0
 • Thời gian
  0
 • Trách nhiệm
  0
 • Giao tiếp
  0