Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối ngày 27 tháng 6 năm 2016

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG FREELANCERVIET.VN ("FREELANCERVIET", "CHÚNG TÔI")

Việc truy cập và sử dụng FREELANCERVIET có nghĩa là bạn ("NGƯỜI DÙNG") đã hiểu và đồng ý sẽ thực hiện theo các điều khoản sử dụng mà FREELANCERVIET đưa ra. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. Chúng tôi có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, hoặc nói chung là ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
CHÚNG TÔI CÓ TOÀN QUYỀN THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐỂ PHÙ HƠP VỚI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TỚI "NGƯỜI DÙNG". VÌ VẬY HÃY THƯỜNG XUYÊN TRUY CẬP VÀO ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN.

freelancerViet là sàn giao dịch làm việc tự do đầu tiên ở Việt Nam dành cho các bạn làm việc tự do tìm việc làm thêm tăng thêm thu nhập (gọi chung là "FREELANCER"), khách hàng hoặc doanh nghiệp tìm freelancer để tiết kiệm chi phí (gọi chung là "KHÁCH HÀNG"). freelancerViet cho phép "NGƯỜI DÙNG" tạo hồ sơ cá nhân, đăng việc, tìm freelancer, mua dịch vụ, báo giá, nhận việc và làm việc.

1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA GIAO DỊCH

1.1 "NGƯỜI DÙNG" tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau: 
- Đã đủ 18 tuổi trở lên 
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. "NGƯỜI DÙNG" không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của "NGƯỜI DÙNG" đồng ý và tham gia.
1.2. Để có thể sử dụng FREELANCERVIET, "NGƯỜI DÙNG" cần phải truy cập vào website: freelancerviet.vn và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân. Sau khi hoàn tất việc đăng ký tài khoản, FREELANCERVIET sẽ cung cấp cho "NGƯỜI DÙNG" một tài khoản cá nhân để "NGƯỜI DÙNG" có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).
1.3. Đối với "FREELANCER" cần phải cung cấp thông tin chính xác cho FREELANCERVIET trong phần đăng ký tài khoản bao gồm các thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh đại diện, chứng minh nhân dân, kinh nghiệm làm việc, đánh giá của khách hàng trước đây.
1.4. "NGƯỜI DÙNG" phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai trên website của FREELANCERVIET. Trong mọi trường hợp, FREELANCERVIET có quyền xác minh thông tin mà "NGƯỜI DÙNG" đã cung cấp nhưng không có nghĩa là FREELANCERVIET có thể đảm bảo thông tin mà "NGƯỜI DÙNG" đã khai là chính xác. FREELANCERVIET sẽ không giải quyết các khiếu nại của "NGƯỜI DÙNG" trong trường hợp "NGƯỜI DÙNG" khai không đúng các thông tin mà website của FREELANCERVIET yêu cầu khi đăng ký thông tin, đăng việc, mua dịch vụ.
1.5. "NGƯỜI DÙNG" phải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát tài khoản của mình trên website của FREELANCERVIET. Không được mua bán, trao đổi, sang nhượng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
1.6. Trong trường hợp "NGƯỜI DÙNG" vi phạm một trong các điều kiện trên thì FREELANCERVIET có toàn quyền đơn phương khóa tài khoản và từ chối mọi hoạt của "NGƯỜI DÙNG" trên website của FREELANCERVIET.

2. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIỮA CÁC BÊN

2.1. Hợp đồng dịch vụ giữa "KHÁCH HÀNG" và "FREELANCER" được tạo ra khi "KHÁCH HÀNG" đăng việc hoặc mua dịch vụ trên website của FREELANCERVIET và được xem là đã ký kết ngay khi có "FREELANCER" đồng ý nhận thực hiện yêu cầu của "KHÁCH HÀNG" (đối với trường hợp "KHÁCH HÀNG" mua dịch vụ) hoặc "KHÁCH HÀNG" chọn "FREELANCER" thông qua báo giá mà "FREELANCER" đã gửi (đối với trường hợp "KHÁCH HÀNG" đăng việc) trên website của FREELANCERVIET.
2.2. FREELANCERVIET không tham gia ký kết hợp đồng giữa "KHÁCH HÀNG" và "FREELANCER".

3. CÁCH SỬ DỤNG FREELANCERVIET

3.1. Đối với "KHÁCH HÀNG" có nhu cầu tìm "FREELANCER": Website cho phép "KHÁCH HÀNG" tìm "FREELANCER" qua 3 cách:
3.1.1.  "KHÁCH HÀNG" đăng việc: "KHÁCH HÀNG" phải trả lời các câu hỏi theo từng danh mục công việc mà FREELANCERVIET đưa ra nhằm giúp "FREELANCER" hiểu rõ yêu cầu của "KHÁCH HÀNG" để quyết định báo giá hay không.
- Sau khi "FREELANCER" gửi báo giá, "KHÁCH HÀNG" so sánh các "FREELANCER" với nhau hoặc có thể xem thông tin liên hệ của "FREELANCER" để trao đổi thêm thông tin nếu cần.
- Sau khi xác định được "FREELANCER" phù hợp, "KHÁCH HÀNG" chọn "FREELANCER" , tiến hành nạp tiền và làm việc.
- Sau khi "FREELANCER" hoàn thành công việc, "KHÁCH HÀNG" thanh toán cho "FREELANCER" theo số tiền đã nạp.
3.1.2.  "KHÁCH HÀNG" mua dịch vụ: Các DỊCH VỤ trong mục DỊCH VỤ trên website FREELANCERVIET đưa ra nhằm giúp cho "KHÁCH HÀNG" nhanh chóng tìm được "FREELANCER" phù hợp.
- "KHÁCH HÀNG" được yêu cầu thanh toán trước khi tiến hành làm việc với "FREELANCER" được FREELANCERVIET giới thiệu.
- Sau khi "FREELANCER" hoàn thành công việc, "KHÁCH HÀNG" xác nhận hoàn thành công việc và đánh giá "FREELANCER".
3.1.3.  "KHÁCH HÀNG" thuê "FREELANCER" trong mục DANH SÁCH FREELANCER: "KHÁCH HÀNG" có thể thuê "FREELANCER" bằng cách liên hệ trực tiếp với "FREELANCER" trong mục DANH SÁCH FREELANCER để làm việc. 

3.2. Đối với "FREELANCER" có nhu cầu tìm việc làm thêm: Website cho phép "FREELANCER" tìm việc làm thêm qua 2 cách:
3.2.1.  "FREELANCER" gửi báo giá đến các công việc phù hợp với khả năng. "KHÁCH HÀNG" sẽ chọn "FREELANCER" nếu thấy phù hợp:
- Sau khi "KHÁCH HÀNG" chọn, "FREELANCER" thỏa thuận lại các yêu cầu công việc và yêu cầu "KHÁCH HÀNG" nạp tiền để tiến hành làm việc.
- Sau khi "FREELANCER" hoàn thành công việc, "FREELANCER" yêu cầu "KHÁCH HÀNG" xác nhận thanh toán và nhận tiền. 
3.2.2.  "FREELANCER" nhận các yêu cầu làm việc sau khi "KHÁCH HÀNG" mua dịch vụ trên FREELANCERVIET. "FREELANCER" có quyền từ chối nếu thấy không có khả năng đáp ứng.
- Sau khi "FREELANCER" nhận việc, "FREELANCER" liên lạc với "KHÁCH HÀNG" xác nhận lại yêu cầu và tiến hành làm việc. 
- Sau khi "FREELANCER" hoàn thành công việc, "FREELANCER" yêu cầu "KHÁCH HÀNG" xác nhận hoàn thành và đánh giá.

3.3. Lưu ý: FREELANCERVIET chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu "FREELANCER" cho "KHÁCH HÀNG" chứ không tham gia vào quá trình thỏa thuận, làm việc giữa "KHÁCH HÀNG" với "FREELANCER".
3.4. Sau khi "FREELANCER" thông báo hoàn thành công việc, "KHÁCH HÀNG" có trách nhiệm thanh toán (Nếu "KHÁCH HÀNG" giao dịch trực tiếp với "FREELANCER"), xác nhận hoàn thành công việc và đánh giá cho "FREELANCER". Nếu "KHÁCH HÀNG" không thanh toán, xác nhận hoàn thành và đánh giá "FREELANCER", FREELANCERVIET có quyền tạm dừng hoạt động của người làm trên FREELANCERVIET cho đến khi "KHÁCH HÀNG" hoàn thành việc thanh toán và đánh giá.
3.5. "KHÁCH HÀNG" có thể hủy bỏ yêu cầu hoặc từ chối làm việc với "FREELANCER" bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của FREELANCERVIET để được hỗ trợ.

4. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP

4.1. Không đăng tải, bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
4.2. Không truyền bá nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, phản cảm…trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
4.3. Không sử dụng FREELANCERVIET để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
4.4. Không vi phạm bản quyền đã được bảo hộ và các nội dung được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.
4.5. Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, tổ chức…
4.6. Không truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư gửi hàng loạt", các thông tin không theo chủ đề đang thảo luận.
4.7. Không đăng ký nhiều tài khoản với các thông tin tương tự nhau.
4.8. Không phát tán virus, trojan, adware, spyware, các đọan mã gây hại cho chương trình, các chương trình gây cản trở sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.
4.9. "NGƯỜI DÙNG" phải chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đăng tải trên FREELANCERVIET. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do "NGƯỜI DÙNG" đăng tải.
4.10. Chúng tôi có toàn quyền sử dụng hoặc thay đổi nội dung "NGƯỜI DÙNG" cung cấp mà không cần thông báo trước. Những "NGƯỜI DÙNG" cố tình vi phạm sẽ bị loại khỏi FREELANCERVIET.

5. QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG
Quyền của "NGƯỜI DÙNG" khi đăng ký và sử dụng FREELANCERVIET:
5.1. "NGƯỜI DÙNG" được FREELANCERVIET bảo mật các thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật thông tin "NGƯỜI DÙNG" của FREELANCERVIET.
5.2. "NGƯỜI DÙNG" được quyền từ chối sử dụng FREELANCERVIET mà không cần đưa ra lý do.
5.3. "NGƯỜI DÙNG" được quyền quản lý các thông tin cá nhân, lịch sử làm việc, dịch vụ đã sử dụng ngay trên FREELANCERVIET.

6. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

Ngoài các điều khoản ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Ứng Dụng,website, "NGƯỜI DÙNG" đồng ý rằng:
6.1. "NGƯỜI DÙNG" có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của FREELANCERVIET khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng FREELANCERVIET.
6.2. "NGƯỜI DÙNG" sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống của FREELANCERVIET.
6.3. Trong trường hợp "NGƯỜI DÙNG" mất tài khoản, "NGƯỜI DÙNG" có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của FREELANCERVIET để FREELANCERVIET tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp "NGƯỜI DÙNG" quản lý quá trình sử dụng của mình. FREELANCERVIET sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp "NGƯỜI DÙNG" không thông báo cho FREELANCERVIET dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của "NGƯỜI DÙNG" để thực hiện các hoạt động trên FREELANCERVIET.
6.4. "NGƯỜI DÙNG" sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.
6.5. "NGƯỜI DÙNG" sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin mà mình đã cung cấp trên ứng dụng,website.
6.6. "NGƯỜI DÙNG" không sử dụng FREELANCERVIET nhằm mục đích trái pháp luật.
6.7. "NGƯỜI DÙNG" đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi sử dụng FREELANCERVIET.
6.8. "NGƯỜI DÙNG" sẽ không sử website FREELANCERVIET để gây phiền toái hoặc làm khó FREELANCERVIET.
6.9. "NGƯỜI DÙNG" không được cố tình bôi nhọa danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của FREELANCERVIET hoặc các bên liên quan.
6.10. "NGƯỜI DÙNG" sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Website FREELANCERVIET theo bất kỳ cách nào;
6.11. "NGƯỜI DÙNG" sẽ không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên website của FREELANCERVIET mà không có sự cho phép bằng văn bản của FREELANCERVIET.
6.12. "KHÁCH HÀNG" sẽ thanh toán chi phí cho "FREELANCER" theo sự thỏa thuận giữa hai bên.
6.13. "NGƯỜI DÙNG" sẽ không cùng bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào có những hành vi gây phương hại cho website cũng như chất lượng dịch Vụ trên website của FREELANCERVIET.
6.14. "KHÁCH HÀNG" có trách nhiệm kiểm tra thông tin của "FREELANCER" trước khi làm việc.
6.15. "KHÁCH HÀNG" chịu trách nhiệm tự kiểm tra, bảo quản tài sản trước, trong và sau khi "FREELANCER" hoàn thành công việc.
6.16. "FREELANCER" có trách nhiệm xác nhận lại yêu cầu của "KHÁCH HÀNG" trước khi làm việc.
Trong trường hợp "NGƯỜI DÙNG" vi phạm hoặc FREELANCERVIET nhận thấy "NGƯỜI DÙNG" có dấu hiệu vi phạm, FREELANCERVIET có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của "NGƯỜI DÙNG" mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của "NGƯỜI DÙNG" hoặc bên thứ ba nào khác.

7. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

7.1. "KHÁCH HÀNG" không phải trả bất kỳ chi phí nào cho FREELANCERVIET khi đăng việc, nhận báo giá của "FREELANCER".
7.2. "KHÁCH HÀNG" phải trả phí cho FREELANCERVIET nếu xem thông tin liên hệ của "FREELANCER" trong trang DANH SÁCH FREELANCER. Để xem thông tin "FREELANCER" trong trang DANH SÁCH FREELANCER, "KHÁCH HÀNG" cần phải có 5CREDIT (100.000VNĐ).
7.3. "KHÁCH HÀNG" phải trả phí 4% cho FREELANCERVIET nếu mua DỊCH VỤ trong trang DỊCH VỤ.
7.4. "FREELANCER" phải trả phí từ 1-3CREDIT khi tham gia báo giá.
7.5. "FREELANCER" phải trả phí từ 10% - 15% khi nhận yêu cầu của "KHÁCH HÀNG" thông qua việc mua DỊCH VỤ.
7.6. "NGƯỜI DÙNG" thanh toán cho FREELANCERVIET qua thẻ cào, Thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc trực tiếp tại văn phòng của FREELANCERVIET.

8. RÚT TIỀN, HOÀN TIỀN

8.1. "KHÁCH HÀNG" có thể yêu cầu hoàn tiền nếu "FREELANCER" không hoàn thành công việc như đã thỏa thuận bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của FREELANCERVIET để được hỗ trợ.
8.2. "FREELANCER" có thể rút tiền sau khi hoàn thành công việc bằng cách tạo yêu cầu rút tiền trên FREELANCERVIET. FREELANCERVIET sẽ tiến hành xác nhận lại thông tin và chuyển khoản đến "FREELANCER"
8.3. "KHÁCH HÀNG" sẽ chịu phí chuyển khoản (11.000VNĐ) nếu yêu cầu rút tiền, hoàn tiền.
8.4. Thời gian thực hiện rút tiền, hoàn tiền khoảng 1-7 ngày sau khi "NGƯỜI DÙNG" gửi yêu cầu.

9. KHIẾU NẠI

Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng của "FREELANCER" hoặc những vấn đề liên quan đến tài sản của "KHÁCH HÀNG" trong quá trình "FREELANCER" thực hiện. "KHÁCH HÀNG" hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của FREELANCERVIET để hỗ trợ giải quyết.
Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa "KHÁCH HÀNG" với "FREELANCER", FREELANCERVIET sẽ đứng ra làm đơn vị trung gian để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên. Nếu sự việc không được giải quyết thì sẽ đưa ra tòa án nhân dân sở tại để giải quyết.

10. BỒI THƯỜNG

10.1. Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, "NGƯỜI DÙNG" đồng ý rằng FREELANCERVIET là đơn vị trung gian hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa "KHÁCH HÀNG" và "FREELANCER".
10.2. Nguyên tắc bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra khi "KHÁCH HÀNG" và "FREELANCER" làm việc với nhau, đồng thời lỗi thuộc về bên nào thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.

11. QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MÃI

Cùng với việc truy cập website FREELANCERVIET, đăng ký thông tin và sử dụng, "NGƯỜI DÙNG" đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng website qua tin nhắn SMS, email, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên website, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong giờ, ngày, tuần, tháng, năm của FREELANCERVIET.

12. GIỚI HẠN, MIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc truy cập website FREELANCERVIET, đăng ký thông tin và sử dụng, "NGƯỜI DÙNG" đã hiểu rõ rằng:
12.1. Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên website chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để "KHÁCH HÀNG" quyết định sử dụng hoặc tham gia.
12.2. FREELANCERVIET sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của "NGƯỜI DÙNG" do việc sử dụng website gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của "NGƯỜI DÙNG" bị chậm…
12.3. "NGƯỜI LÀM" chịu trách nhiệm chính về quá trình và khả năng của mình được yêu cầu thông qua việc sử dụng website. Trong mọi trường hợp FREELANCERVIET không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp dịch Vụ của "FREELANCER" hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ "FREELANCER".

13. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN

Chính Sách Bản Quyền của FREELANCERVIET được thiết lập đi kèm với Điều Khoản Sử Dụng này. "NGƯỜI DÙNG" cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bản Quyền của FREELANCERVIET.
13.1. "NGƯỜI DÙNG" xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website, giao diện ứng dụng và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được FREELANCERVIET công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là (“Thông Tin”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của FREELANCERVIET và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. FREELANCERVIET giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.
13.2. "NGƯỜI DÙNG" không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của FREELANCERVIET.
NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO HÃY LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA FREELANCERVIET ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ GIẢI ĐÁP